Posted in 6-րդ դասարան

23.09.2020-25.09.2020թթ.

23.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

24.09.2020 թ.-Համեմատություններ և նրանց հիմնական հատկությունը

Տեսություն

Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն:  m/k=n/t կամ m:k=n:t

Համեմատության բոլոր անդամները զրոյից տարբեր թվեր են՝ m≠0,k≠0,n≠0,t≠0

m և t թվերը կոչվում են եզրային անդամներ, իսկ k-ն և n-ը՝ միջին անդամներ: 

Համեմատության հիմնական հատկությունը.

Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին:Եթե m/k=n/t կամ  m:k=n:t, ապա m⋅t=k⋅n:

Համեմատության ցանկացած եզրային անդամ հավասար է միջին անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս եզրային անդամին:

Համեմատության ցանկացած միջին անդամ հավասար է եզրային անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս միջին անդամին:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

25.09.2020 թ.-Առաջադրանքների կատարում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

Posted in 6.5 դասարան

23.09.2020-25.09.2020թթ.

23.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

24.09.2020 թ.-Համեմատություններ և նրանց հիմնական հատկությունը

Տեսություն

Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն:  m/k=n/t կամ m:k=n:t

Համեմատության բոլոր անդամները զրոյից տարբեր թվեր են՝ m≠0,k≠0,n≠0,t≠0

m և t թվերը կոչվում են եզրային անդամներ, իսկ k-ն և n-ը՝ միջին անդամներ: 

Համեմատության հիմնական հատկությունը.

Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին:Եթե m/k=n/t կամ  m:k=n:t, ապա m⋅t=k⋅n:

Համեմատության ցանկացած եզրային անդամ հավասար է միջին անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս եզրային անդամին:

Համեմատության ցանկացած միջին անդամ հավասար է եզրային անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս միջին անդամին:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

25.09.2020 թ.-Առաջադրանքների կատարում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

Posted in Ուսումնական նյութեր

6.5 դասարան

18.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Տեսություն

Երկու մեծությունների հարաբերություն անվանում են նրանց քանորդը:

5 թվի հարաբերությունը 2-ին և 2-ի հարաբերությունը 5-ին, ինչպես և 5/2 և 2/5 կոտորակները, անվանում են փոխադարձաբար հակադարձ:

Օրինակ

30 սմ-ի և 1 մ -ի հարաբերությունը գտնելու համար, պետք է սկզբում երկու մեծությունները գրել կամ մետրերով կամ էլ սանտիմետրերով, և ապա գտնել դրանց քանորդը: 30 սմ = 3/10 մ, 100 սմ =1 մ, ուրեմն, հարաբերությունը կլինի 30:100=3/10

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 18;22;28-ա,գ; 29-ա,գ; 31

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 19; 20; 28-բ,դ; 29-բ,դ; 32

.

.

16.09.2020 թ.-Տառային արտահայտություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 10-ա, գ; 13-ա, գ; 15-ա(3 հատ);16; 18; 22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 10-բ,ե; 13-բ,դ; 15-բ(3 հատ); 17; 19; 20

.

.

.

15.09.2020 թ.-Տառային արտահայտություններ

Տեսություն

Տառային արտահայտություններ

Մենք շատ անգամ ենք համոզվել, թե որքան հարմար է գրառումները կարճ ներկայացնել հատուկ նշանների միջոցով: Դրա լավագույն օրինակն է թվերի դիրքային գրառումը 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 թվանշանների միջոցով: Գիտենք թվաբանական գործողությունների նշանները՝ +−:× Հիշենք նաև համեմատման նշանները =≠<> և փակագծերը՝ ():

Թվեր, գործողությունների նշաններ և փակագծեր պարունակող արտահայտությունները կոչվում են թվային արտահայտություններ:

Օրինակ

Մատիտն արժե 40 դրամ, իսկ գրիչը՝ 100 դրամ:«Մեկ գրիչը 20 դրամով թանկ է երկու մատիտներից» նախադասությունը կարճ կգրվի այսպես՝ 100=2⋅40+20

Խնդիրներ ձևակերպելիս թվերի փոխարեն սովորաբար կիրառում են լատիներեն տառեր՝ a,b,c,d Հաճախ անհայտ մեծությունները գրում են x տառի միջոցով, s-ով ընդունված է նշանակել ճանապարհի երկարությունը (օրինակ՝ մեքենայի անցած),m-ով՝ առարկայի զանգվածը,t-ով՝ ժամանակը: Եթե վերևի օրինակում մեզ հայտնի չեն մատիտների և գրիչների գները, ապա կարող ենք դրանք գրել տառերի միջոցով: 

Օրինակ

Դիցուք մեկ մատիտն արժե x դրամ, իսկ գրիչը՝ y դրամ:Երկու մատիտը և չորս գրիչները միասին կարժենան 2⋅x+4⋅y դրամ:

Եթե արտահայտությունը, բացի թվերից և գործողությունների նշաններից պարունակում է նաև տառեր, ապա այն անվանում են տառային արտահայտություն:

Մեր ստացած 2⋅x+4⋅y արտահայտությունը տառային արտահայտություն է:   Որոշ դեպքերում պարզության համար ընդունված է բազմապատկման նշանը չգրել՝ օրինակ՝ 2⋅x+4⋅y գրառման փոխարեն գրում են 2x+4y: Տառային արտահայտության արժեքը գտնելու համար, պետք է ունենալ նրա մեջ եղած տառերի արժեքները:   Եթե վերցնենք x=40 դրամ և y=100 դրամ, ապա կստանանք 2x+4y=2⋅40+4⋅100=480: Ստացած 480 թիվը 2x+4y տառային արտահայտության արժեքն է:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 5-ա,գ; 6-ա,գ,ե; 7-ա,դ,է; 13-ա, գ; 16; 18

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝5-բ,դ; 6-բ,դ; 7-բ,զ; 13-բ,դ; 17; 19

Posted in 6.6 դասարան, Ուսումնական նյութեր

6.6 դասարան

18.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Տեսություն

Երկու մեծությունների հարաբերություն անվանում են նրանց քանորդը:

5 թվի հարաբերությունը 2-ին և 2-ի հարաբերությունը 5-ին, ինչպես և 5/2 և 2/5 կոտորակները, անվանում են փոխադարձաբար հակադարձ:

Օրինակ

30 սմ-ի և 1 մ -ի հարաբերությունը գտնելու համար, պետք է սկզբում երկու մեծությունները գրել կամ մետրերով կամ էլ սանտիմետրերով, և ապա գտնել դրանց քանորդը: 30 սմ = 3/10 մ, 100 սմ =1 մ, ուրեմն, հարաբերությունը կլինի 30:100=3/10

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 18;22;28-ա,գ; 29-ա,գ; 31

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 19; 20; 28-բ,դ; 29-բ,դ; 32

.

.

17.09.2020 թ.-Տառային արտահայտություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 10-ա, գ; 13-ա, գ; 15-ա(3 հատ);16; 18; 22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 10-բ,ե; 13-բ,դ; 15-բ(3 հատ); 17; 19; 20

Posted in Ուսումնական ճամփորդություն

Հայրենագիտական այց Արատես

Միջին դպրոցի սովորողների եռօրյա ճամբար Արատեսում

Ճամփորդության ժամանակահատվածը – սեպտեմբերի 25-27

Ճամբարի գործունեության ուղղությունները

 • Էկո նախագիծ՝ Խոտաբույսերի, թեյաբույսերի հավաք-Հասմիկ Իսրայելյան
 • տարածքի խնամք, աշխատանքներ – Արշակ Մարտիրոսյան
 • մտքի մարզումներ, ինտելեկտուալ հարցեր-Զարինե Փանյան
 • մարզումներ, գետի անցումներ –Արշակ Մարտիրոսյան
 • քայլարշավներ Արատեսում– Տարոն Հակոբյան

Մեկնում ժամը 13:00, Բաբաջանյան փողոցից
Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի մուտքի ճամբարականներ, դասավանդողներ
Ճամփորդության պատասխանատուներ՝ Արշակ Մարտիրոսյան, Զարինե Փանյան,Հասմիկ Իսրայելյան

Ճամփորդության երթուղին՝

Մեկնումը՝ Երևան-Արտաշատ-Երասխ-Սևակավան-Զանգակատուն-Արենի-Գետափ-Շատին-Եղեգիս-Հերմոն-Արատես

Վերադարձը՝ Արատես-Եղեգիս-Շատին-Վարդենյաց լեռնանցք-Մարտունի-Սևան-Երևան երթուղով:

Նախահաշվարկ`

Յուրաքանչյուր սովորողի համար արժեքը՝ 6000 դրամ է:

Տրանսպորտի գումքրը՝ 80000 դրամ՝ կրթահամալիրի մասնակի աջակցությամբ:

Սննդի կազմակերպումը` տեղում, որպես ուսումնական հմտության յուրացում:

Անհրաժեշտ իրեր.

 • ուսապարկ
 • քնապարկ
 • ջրաման
 • արևային գլխարկ
 • լողազգեստ
 • սպորտային հագուստ
 • տաք հագուստ
 • անձնական սպասք
 • թաց անձեռոցիկ
 • դիմակ
 • ալկոգել
 • հիգիենայի պարագաներ
 • բրդուճներ
 • աղբի տոպրակ
 • ձեռնոցներ

Օրակարգ

Սեպտեմբերի 25՝

13:00՝ մեկնում Մայր դպրոցի բակից

15:00- կանգառ Սևակավանում

16:00-կանգառ Արենիում, գետի ափ

17:00-Եղեգիս, Զորաց եկեղեցի

18:00 ժամանում Արատես

18։30-ընթրիք

19:00 Տարածքի խնամք, քայլք Արատեսի տարածքում

21։00-խարույկ, կարտոֆիլ

22։00-քուն

Սեպտեմբերի 26՝

8։00-վերկաց

9։00-քայլք դեպի վանք, կիրճում գետի ուսումնասիրություն

11:30- նախաճաշ

12։00-խոտաբույսերի հավաքում, ամբարում

16:00-ճաշ

21։00-կարտոֆիլ խարույկի շուրջ

22։00-քուն

Սեպտեմբերի 27՝

9։00-վերկաց, հիգիենայի ժամ

9։30-տարածքի խնամք

10։00 նախաճաշ

11։00 – Հորբատեղ

14:00 -Սելիմի Լեռնանցք, քարավանատուն

15:00-Հայրավանք վերդարձ Երևան

Մասնակիցներ.

 1. Հայկ Վաղոյան (6-րդ դասարան)
 2. Կորյուն Գաբոյան (6-րդ դասարան)
 3. Գրիգորի Դանիելյան (6-րդ դասարան)
 4. Աշոտ Խաչատրյան (6-րդ դասարան)
 5. Արտյոմ Ղազարյան (6-րդ դասարան)
 6. Ալեքս Գևորգյան(6-րդ դասարան)
 7. Իշխան Գևորգյան(6-րդ դասարան)
 8. Տաթև Մամիկոնյան(6-րդ դասարան)
 9. Հրանտ Խաչատրյան(7-րդ դասարան)
 10. Վահագն Սերոբյան(7-րդ դասարան)
 11. Գևորգ Բրուտյան(7-րդ դասարան)
 12. Հրայր Սեմիրջյան(7-րդ դասարան)
 13. Նարե Կարապետյան(7-րդ դասարան)
 14. Մարիամ Արշակյան(7-րդ դասարան)
 15. Լևոն Ստեփանյան(7-րդ դասարան)
 16. Գագիկ Ներսիսյան(7-րդ դասարան)
 17. Դավիթ Սարգսյան(7-րդ դասարան)
 18. Գագիկ Հարությունյան(7-րդ դասարան)

Posted in Ճամփորդություն

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ

Բնագիտական-ուսումնական ճամփորդության նախագիծ.  /22.09.2020/

Ճամփորդության վայրը՝  Բյուրականի աստղադիտարան (Արագածոտնի մարզ)

Մեկնում՝ Կրթահամալիրի  Մայր դպրոցի բակ, ժամը՝ 20:00 Երևան—Բյուրական

Վերադարձ՝ Կրթահամալիրի Մայր դպրոցի բակ, ժամը՝ 22:30 Բյուրական — Աշտարակ —Երևան

Ինչ կարելի է դիտել, և որ երկնային երևույթներին կարող ենք ականատես լինել տարվա այս եղանակին.

Այս տարվա ամռան վերջում և աշնան սկզբում աստղադիտակով տեսանելի է Մարս մոլորակը, Սատուրնը, Յուպիտերը և Լուսինը։

Լուսինը՝ խառնարաններով, «ծովերով» և հարթավայրերով;🌖 Առանձնահատուկ են Լուսնի մակերևույթի դիտումները։Հետաքրքիր է, որ առավել հարմար է դիտել մինչև Լիալուսին հասնող Լուսնի փուլերը, քանի որ Լիալուսնի լույսի պայծառությունը շատ բարձր է, որն էլ խանգարում է դիտմանը։🛰 Միջազգային տիեզերակայնը գտնվում է Երկրից մոտ 400 կմ բարձրության վրա և այն կարելի է հեշտությամբ նկատել առանց որևէ օպտիկական սարքերի։ Երկրից դիտելիս այն շատ նման է պայծառ աստղի, որը շարժվում է  բավականին արագ, սակայն կայանը հեշտությամբ կարելի է շփոթել այլ արհեստական արբանյակների  հետ։

Անզեն աչքով երևում են Պերսեիդների ասուպային հոսքը (Ամառային աստղաթափ, օգոստոսին): 

Ուրանն ու Նեպտունը (սառցային հսկաները) Արեգակին կհակադրվեն և աստղադիտակով շատ ավելի տեսանելի կլինեն քիչ ավելի ուշ՝ սեպտեմբերի 11:

Նպատակը՝

 • Բնագիտական ճանաչողական աշխարհընկալման ձևավորում;
 • Աստղադիտակով գիշերային դիտումներ;
 • ՀՀ ԳԱԱ Վ.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանը,  որպես միջազգային  գիտական կենտրոններից մեկը (տեղեկություններ Բյուրականի աստղադիտարանի ստեղծման պատմության և ծավալած գործունեության մասին);
 • Այցելություն 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկի՝ աստղաֆիզիկոս  Վիկտոր Համբարձումյանի տուն-թանգարան. (ծանոթացում  մեծ գիտնականի ապրած, աշխատած տարիներիին ծավալած  գործունեության միջավայրին);
 • Կիրառական  և գործնական – Երկրային,  երկնային երևույթները դիտարկելու տեխնոլոգիայի մշակումը և ծանոթացում երկնային մարմինների հետազոտման գործիքների՝ աստղադիտակների հետ, գործնականում դրանց կիրառման ձևերն ու մեթոդները;
 • «Ամառային աստղաթափ» – տվյալներ ամռան վերջին ամսին՝ օգոստոսին տեղի ունեցող  շատ գեղեցիկ երկնային երևույթի, տարվա ամենավառ աստղաթափերից մեկի՝  Պերսեիդների ասուպային հոսքի մասին; 
 • Ընտանեկան դպրոցների ներառումը բնագիտական  ուսումնաիրություններին և այս ձևաչափի  ուսումնական-ճամփորդական նախագծերում:

Ճամփորդության երթուղին՝

Երևան՝ կրթահամալիրի Մայր դպրոցի բակ – Բյուրականի աստղադիտարան-Աշտարակ-Երևան՝ կրթահամալիրի մայր դպրոցի բակ: 

Պատմական ակնարկ: Բյուրականի աստղադիտարանը տիեզերագիտության և աստղագիտության ոլորտի գործող միջազգային՝ Արևելյան Եվրոպայի և Միջին Արևելքի կարևորագույն  կենտրոններից մեկն  է: Հիմնվել է 1946 թվականին ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի ջանքերով: Բյուրականի աստղադիտարանը գտնվում է Արագած լեռան հարավային լանջին՝ Հայաստանի Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղում  Երևանից 50 կմ հյուսիս, ծովի մակարդակից 1500 մետր բարձրության վրա:

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

 • Ճամփորդական ուսապարկ
 • հարմարավետ հագուստ, կոշիկներ
 • լուսանկարչական սարքեր
 • պաշտպանիչ դիմակ
 • ձեռնոցներ
 • ախտահանիչ միջոցներ
 • անհատական բրդուճներ, ջուր
 • Բարձրլեռնային գոտու նկատառումներով՝ տաք հագուստ,  գլխարկ, արևապաշտպան ակնոց:

Հիգիենայի կանոններն ըստ արտակարգ դրության ռեժիմի.

Մասնակիցը պարտավոր է պահպանել ՀՀ պարետի կողմից սահմանած վիրուսային հիվանդության կանխարգելմանն ուղղված անվտանգության հակահամաճարակային կանոնները (ջերմաչափվի, փակ տարածքներում կրի դիմակ, ունենա ախտահանման միջոց):

 • Նախահաշիվ՝Տրանսպորտ /գումար/-30 000 դրամԱստղադիտարանի մուտքի տոմս 500 դրամՏրանսպորտ — տոմս -1 անձը՝  3000 դրամ
  Վճարող- ծնող

Արդյունքում՝ սովորողները կունենան գիշերային երկնքի դիտումներ,  նոր գիտելիքներ աստղագիտությունից,  կծանոթանան տարբեր աստղադիտակների գործունեությանը, տեսանյութեր,  անհատական հրապարակումներ, տպավորությունները կհրապարակվի բլոգներում, կայքում , ենթակայքում:

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ, ծնողներ:

Պատասխանատուներ՝ Զարինե Փանյան, Տաթև Ալեքսանյան, Արշակ Մարտիրոսյան