Posted in Հունիսյան ճամբար, WEB ծրագրավորում

Ծրագրավորում՝ ճամբարի ընթացքում

Ֆեյսբուք սոցիալական կայքի արտաքին էջի ծրագրավորում:

Օգտվում ենք HTML/CSS անցած նյութերից:

Հարցերի դեպքում քննարկում ենք անում:

Տեսքը՝

Վերջում սովորողները կոդերն ու արդյունքը ներկայացնում են բլոգում, ուղարկում ինձ:

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 20-21

ԱՆԻՄԱՑԻԱ

Ի՞նչ են CSS անիմացիաները:

Անիմացիան թույլ է տալիս տարրը աստիճանաբար փոխվել մի ոճից մյուսը:

Կարող եք փոխել այնքան CSS հատկություն, որը ցանկանում եք, այնքան անգամ, որքան ցանկանում եք:

CSS անիմացիան օգտագործելու համար նախ պետք է նշեք անիմացիայի որոշ հիմնաբառեր:

Keyframes- ը պահպանում է, թե որոշակի ժամանակներում տարրը ինչ ոճեր կունենա:

@Keyframes կանոնը

Երբ @keyframes կանոնի մեջ նշեք CSS ոճերը , որոշակի ժամանակներում անիմացիան աստիճանաբար կփոխվի ներկայիս ոճից նոր ոճի:

Անիմացիայով աշխատելու համար, դուք պետք է անիմացիան կապեք մի տարրի հետ:

Հետևյալ օրինակը «օրինակ» անիմացիան կապում է <div> տարրի հետ: Շարժապատկերը կտևի 4 վայրկյան, և այն <div> էլեմենտի ֆոնային գույնը աստիճանաբար կփոխի «կարմիր» -ից «դեղին».

/* The animation code */
@keyframes example {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}

/* The animation code */
@keyframes example {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}

/* The element to apply the animation to */
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: example;
  animation-duration: 4s;
}

/* The element to apply the animation to */
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: example;
  animation-duration: 4s;
}

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 19

Այսօր Հարավային դպրոց գնացինք ընտրության խմբի հետ՝սովորող-սովորեցնող նախագծով: Բաժանվեցինք մի քանի խմբի և 5-րդ դասարանցիներին փոքր պատկերացում տվեցինք ծրագրավորման և մեր ուսումնասիրած նյութի վերաբերյալ:

Ֆոտոշարք՝

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 13

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

Background

•background-color

•background-image

•background-repeat

•background-attachment

•background-position

•Background

Padding

•padding-top

•padding-right

•padding-bottom

•padding-left

•padding

Font

•font-family

•font-style

•font-size

•font-weight

•line-height

•word-spacing

Positions

•static

•relative

•fixed

•absolute

Border

•border-width

•border-style 

•border-color

•border

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 13

CSS width and height

Էլեմենտի ամբողջական լայնությունը հաշվվում է հետևյալ կերպ․
Total width = width + left padding + right padding + left border + right border + left margin + right margin

Էլեմենտի ամբողջական բարձրությունը հաշվվում է հետևյալ կերպ․
Total height = height + top padding + bottom padding + top border + bottom border + top margin + bottom margin

<!DOCTYPE html>
<html>
       <head>
       <style>
        div{
           height : 200px ;
           width : 50% ;
           background-color : powderblue ;
           }
       </style>
       </head>
        <body>
                    <h1>This is a heading</h1>
                    <p>This is a paragraph </p>
                    <div> </div>
        </body>
</html>

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 12

CSS Box Model

HTML-ում բոլոր էլեմենտերը կարելի է ընկալել որպես արկղեր(box). CSS-ում “box model” տերմինը օգտագործվում է դիզայնի և էջատման մասին խոսելիս:

Բոքսային մոդելին են պատկանում.
Արտաքին սահմանները (margin)
Էլեմենտի շրջանակը (border)
Ներքին սահմանները (padding)
Բովանդակությունը (content)

CSS Box Model

Content – բավանդակություն, որտեղ տեքստը և պատկերներն են:
Padding – էլեմենտի բովանդակության և սահմանի միջև տարածությունը։ padding-ը թափանցիկ է:
Border – սահման:
Margin– սահմանից դուրս հեռավորություն(մյուս էլեմենտներից):margin-ը թափանցիկ է

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 11

CSS colors

Հեռուստացույցները և համակարգիչների մոնիտորները ցուցադրում են տարբեր գույներ՝ խառնելով 3 գունային կոմպոնենտ (կարմիր, կանաչ, կապույտ)

CSS-ում գույները հաճախակի նկարագրվում են՝
Գույնի անունով – օրինակ ՝ “red”
RGB արժեքով – օրինակ՝ “rgb(255, 0, 0)”
HEX արժեքով – օրինակ՝ “#ff0000”

RGB(Red, Green, Blue)

Ամեն կոմպոնենտ (կարմիր, կանաչ, և կապույտ) սահմանում է տվյալ գույնի ինտենսիվությունը վերջնական գույնի մեջ։ Ամեն կոմպոնենտ կարող է ստանալ 0-ից մինջև 255 արժեքներ։

16-ական(hexadecimal) կոդավորում

Օրինակ՝ #FF0000 կարմիրն է, որովհետև կարմիր կոմպոնենտը ներկայացված է իր առավելագույն արժեքով (FF),իսկ իսկ մյուս կոմպոնենտները իրենց նվազագույն արժեքներով (00):

Posted in WEB ծրագրավորում

ԴԱՍ 10

CSS-ը օգտագործելու 3 եղանակները

External style sheet

External style sheet օգտագործելով կարելի է միանգամից փոխել ամբողջ կայքի ոճերը միայն մեկ ֆայլ խմբագրելով: External style sheet կցելու համար օգտագործվում է <link> էլեմենտը։<link> էլեմենտը տեղադրվում է <head> էլեմենտի ներսում:
<head>
<link rel =”stylesheet” type =”text/css” href =”style.css”>
       </head>

CSS ֆայլը պիտի ունենա .css ընդլայնումը:CSS ֆայլի բովանդակությունը․
        body{
background-color : lightblue ;
           }
        h3{
text-align : center ;
color : red ;
           }

Internal Style Sheet

Internal Style Sheet օգտագործվում է, երբ էջերից մեկը ունի ոճային առանձնահատկություններ։ Սահմանվում է <style> էլեմենտի ներսում։
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
        h1{
text-align : center ;
color : red ;
           }
        p{
font-size : 300% ;
           }
</style>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph </p>
</body>

Inline Styles

Inline style-երը օգտագործվում են կոնկրետ էլեմենտին առանձնահատուկ style-եր տալու համար։ Inline ոճավորման համար տվյալ էլեմենտի style ատրիբուտում գրվում են հատկանիշները և դրանց արժեքները։
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<հ1 style=”color:blue; margin-left:30px;”>This is a heading</հ1>
<p>This is a paragraph. </p>
</body>
</html>