Posted in 4-րդ դասարան, 5-րդ դասարան, 6.1-րդ դասարան, 7.1 դասարան, Տեսադասեր, Առցանց ուսուցում

Տեսադասերի ժամանակացույց

Տեսադասերին կարող եք միանալ՝ ընտրելով ներքոհիշյալ ցանկից:

Մայիսի 11-15 տեսադասերի ժամանակացույց

Մայիսի 4՝

10:30-11:30-    7.1 դասարան՝Հանրահաշիվ

14:00- 15:00-    6.6 դասարան

 

Posted in Տեսադասեր, Առցանց ուսուցում

Տեսադասերի հղումներ

Ապրիլի 27

4.1 դասարան

7.1 դասարան

Ապրիլի 29

7.1 դասարան

6.6 դասարան

4.2 դասարան

5-րդ դասարան

Ապրիլի 30

6.6 դասարան

4.1 դասարան

4.2 դասարան

Մայիսի 11

6.6 դասարան

7.1 դասարան

Մայիսի 15

6.6 դասարան

7.1 դասարան

Մայիսի 20

6.6 դասարան

Մայիսի 21

7.1 դասարան

Մայիսի 26

4.1 դասարան

5-րդ դասարան

7.1 դասարան