Posted in Հանրահաշիվ(7)

12.05.2022-13.05.2022թթ

13.05.2022թ.Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 481-ա,գ,ե; 482-ա,գ;483-ա,գ; 488

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 481-բ,դ; 482-բ,զ;483-բ,դ.

.

12.05.2022թ.Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 473-բանավոր; 475; 477-ա,գ; 480-ա,գ,է,կ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 474; 476; 477-բ,դ; 469-բ,դ; 480-բ,զ,ը

Posted in Հանրահաշիվ(7)

02.05.2022-06.05.2022թթ

06.05.2022թ.Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 463-ա,գ; 465-ա,գ; 466-ա,գ; 469-ա,գ; 471-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 463-բ,դ; 465-բ,դ; 466-բ,դ; 469-բ,դ; 471-բ

.

04-05.05.2022թ.Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 453; 455-ա,գ; 459;462-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 454; 455-բ,դ; 460; 462-բ,դ

.

02.05.2022թ.Սյունակային դիագրամներ և գրաֆիկներ

Տեսություն՝

Ֆունկցիայի տրման եղանակները

1. Գրաֆիկական եղանակ: Ֆունկցիան տրվում է գրաֆիկի (դիագրամի, սյունապատկերի) միջոցով:

Եթե ունենք y=f(x),x∈X ֆունկցիան, և xOy հարթության վրա նշված են (x;y) տեսքի բոլոր կետերը, որտեղ x∈X, և y=f(x), ապա այդ կետերի բազմությունը կոչվում է y=f(x),x∈X ֆունկցիայի գրաֆիկ:

Օրինակ

y=kx՝ուղիղ գիծ:  

taisne.png

2. Անալիտիկ եղանակ: Ֆունկցիան տրվում է բանաձևի միջոցով:

y=x2 y=|x|

3. Աղյուսակային եղանակ: Ֆունկցիան տրվում է աղյուսակի միջոցով:

x1234
y14916

4. Թվազույգերի եղանակ: Ֆունկցիան տրվում է թվազույգերով՝

(1;2),(2;4),(3;6)

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 445; 447; 449

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 446; 448; 450

Posted in Հանրահաշիվ(7)

25.04.2022-29.04.2022 թթ.

29.04.2022թ.Կոորդինատային հարթություն

Տեսանյութ՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 437; 441; 443; 444

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 438; 440; 442

.

27-28.04.2022թ.Ֆունկցիայի սահմանումը,պարզագույն օրինակներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 425-ա,գ; 426; 427-ա; 428-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 425-բ,դ; 427-բ; 428-բ

.

25.04.2022թ.Ֆունկցիայի սահմանումը,պարզագույն օրինակներ

Տեսանյութ՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 418; 421; 422-ա,գ,ե; 423

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 419; 422-բ,դ,զ; 424

Posted in Հանրահաշիվ(7)

11.04.2022-15.04.2022թթ

15.04.2022թ.Բազմություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝378-ա,գ; 379.; 381; 384; 387

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 378-բ; 382; 385; 388

.

11.04.2022թ.Բազմություններ

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝366; 368-բան.; 370-ա,գ; 371-ա,գ; 372-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 369; 370-բ,դ; 371-բ; 372-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(7)

04.04.2022-08.04.2022թթ

06-07.03.2022թ.Ինքնաստուգում

.

04.04.2022թ.Խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ

Դասարանական առաջադրանքներ՝357-ա,գ; 359; 362-ա; 363-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 356; 357-բ,դ; 360; 362-բ

Posted in Հանրահաշիվ(7)

28.03.2022-01.04.2022թթ

30-31.03.2022թ.Խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ

Դասարանական առաջադրանքներ՝346; 347-ա; 348-բ; 350; 355

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 347-բ; 348-ա; 349; 352; 354

.

28.03.2022թ.Խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ

Տեսանյութ՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝337-ա,գ; 338; 341-ա; 343-բ;344-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 337-բ,դ; 339; 341-բ; 343-ա; 344-բ