Posted in 6.8 դասարան

06.09.2021-10.09.2021 թթ.

06.09.2021թ.-Տառային արտահայտություններ:

Տեսություն

Տառային արտահայտություն կոչվում է իմաստալից կազմված գրառումը տառերի, թվաբանական գործողությունների, թվերի և փակագծերի մասնակցությամբ::

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 5-ա,գ; 7-ա,գ ; 10-ա,գ; 15-ա՝3; 17

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝  5-բ,դ; 7-բ,դ ; 10-բ,դ; 15-բ՝3; 18