Posted in 6.6 դասարան, Ուսումնական նյութեր

6.6 դասարան

18.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Տեսություն

Երկու մեծությունների հարաբերություն անվանում են նրանց քանորդը:

5 թվի հարաբերությունը 2-ին և 2-ի հարաբերությունը 5-ին, ինչպես և 5/2 և 2/5 կոտորակները, անվանում են փոխադարձաբար հակադարձ:

Օրինակ

30 սմ-ի և 1 մ -ի հարաբերությունը գտնելու համար, պետք է սկզբում երկու մեծությունները գրել կամ մետրերով կամ էլ սանտիմետրերով, և ապա գտնել դրանց քանորդը: 30 սմ = 3/10 մ, 100 սմ =1 մ, ուրեմն, հարաբերությունը կլինի 30:100=3/10

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 18;22;28-ա,գ; 29-ա,գ; 31

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 19; 20; 28-բ,դ; 29-բ,դ; 32

.

.

17.09.2020 թ.-Տառային արտահայտություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 10-ա, գ; 13-ա, գ; 15-ա(3 հատ);16; 18; 22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 10-բ,ե; 13-բ,դ; 15-բ(3 հատ); 17; 19; 20