Posted in 6.5 դասարան

23.09.2020-25.09.2020թթ.

23.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

24.09.2020 թ.-Համեմատություններ և նրանց հիմնական հատկությունը

Տեսություն

Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն:  m/k=n/t կամ m:k=n:t

Համեմատության բոլոր անդամները զրոյից տարբեր թվեր են՝ m≠0,k≠0,n≠0,t≠0

m և t թվերը կոչվում են եզրային անդամներ, իսկ k-ն և n-ը՝ միջին անդամներ: 

Համեմատության հիմնական հատկությունը.

Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին:Եթե m/k=n/t կամ  m:k=n:t, ապա m⋅t=k⋅n:

Համեմատության ցանկացած եզրային անդամ հավասար է միջին անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս եզրային անդամին:

Համեմատության ցանկացած միջին անդամ հավասար է եզրային անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս միջին անդամին:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

25.09.2020 թ.-Առաջադրանքների կատարում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

Posted in 6.5 դասարան

23.09.2020-25.09.2020 թթ.

23.09.2020 թ.-Հարաբերություններ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

24.09.2020 թ.-Համեմատություններ և նրանց հիմնական հատկությունը

Տեսություն

Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն:  m/k=n/t կամ m:k=n:t

Համեմատության բոլոր անդամները զրոյից տարբեր թվեր են՝ m≠0,k≠0,n≠0,t≠0

m և t թվերը կոչվում են եզրային անդամներ, իսկ k-ն և n-ը՝ միջին անդամներ: 

Համեմատության հիմնական հատկությունը.

Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին:Եթե m/k=n/t կամ  m:k=n:t, ապա m⋅t=k⋅n:

Համեմատության ցանկացած եզրային անդամ հավասար է միջին անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս եզրային անդամին:

Համեմատության ցանկացած միջին անդամ հավասար է եզրային անդամների արտադրյալի հարաբերությանը մյուս միջին անդամին:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 

.

25.09.2020 թ.-Առաջադրանքների կատարում

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝