Posted in 11-րդ դասարան

11-րդ դասարան

09.04.2021 թ. -Երկու ֆունկցիաների քանորդի և բարդ ֆունկցիայի ածանցման կանոնները(Հանրահաշիվ)

Առաջադրանքներ՝ 254-262

.

09.03.2021 թ. -Երկու ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի ածանցման կանոնները(Հանրահաշիվ)

Տեսություն՝

Առաջադրանքներ՝ 243-252

.

09.02.2021 թ. -Թեստային աշխատանք.կրկնություն

.

02.02.2021 թ. -Թեստային աշխատանք, կրկնություն

.

11.12.2020 թ. -Թեստային աշխատանք

.

08.12.2020 թ. -Թեստային աշխատանք

.

04.12.2020 թ. -Լոգարիթմի սահմանումը, լոգարիթմի հատկությունները(Հանրահաշիվ)

Առաջադրանքներ՝ 55-76

.

01.12.2020 թ. -Լոգարիթմի սահմանումը, լոգարիթմի հատկությունները(Հանրահաշիվ)

Տեսություն՝

Ինքնակրթություն՝ 55-76-փորձել

.

27.11.2020 թ. -Ցուցչային հավասարումներ, անհավասարումներ(Հանրահաշիվ)

Ինքնակրթություն՝ 27-54

.

24.11.2020 թ. -Ցուցչային հավասարումներ, անհավասարումներ(Հանրահաշիվ)

Տեսանյութ՝

Առաջադրանքների փաթեթ՝ 27-54

.

20.11.2020 թ. -Կոն, գունդ(Երկրաչափություն)

Առաջադրանքների փաթեթ

.

17.11.2020 թ. -Կոն, գունդ(Երկրաչափություն)

Տեսանյութ՝

Առաջադրանքների փաթեթ

.

13.11.2020 թ. -Գլան, մակերևույթի մակերևույթի(Երկրաչափություն)

Առաջադրանքներ՝ 11-22(էջ 10)

.

10.11.2020 թ. -Գլան, մակերևույթի մակերևույթի(Երկրաչափություն)

Տեսություն

Գլան

Գիտենք, որ գլանը առաջանում է ուղղանկյան՝ իր կողմերից մեկի շուրջ պտտումից:  Պտտելով ներքևի AA1O1O ուղղանկյունը իր կողմերից որևէ մեկի, օրինակ՝ OO1-ի շուրջ, ստանում ենք պատկերված գլանը: 

Cilindrs_ax1.png

OO1 հատվածը կոչվում է գլանի բարձրություն, AA1-ը և BB1-ը՝ ծնորդներ:  Պտտման ընթացքում առաջացած երկու շրջանները կոչվում են գլանի հիմքեր: Գլանի բարձրությունով անցնող հարթության և գլանի ընդհանուր մասը կոչվում է գլանի առանցքային հատույթ: Գլանի առանցքային հատույթը ուղղանկյուն է:  Վերևի նկարում դա AA1B1B ուղղանկյունն է:
Գլանի կողմնային մակերևույթի բացվածքը ևս ուղղանկյուն է:

Sanu_vsma1.png

 Այդ ուղղանկյան կողմերից մեկը հիմքի շրջանագծի երկարությունն է, իսկ մյուսը՝ գլանի բարձրությունը: Ուրեմն, գլանի կողմնային մակերևույթի (կամ գլանային մակերևույթի) մակերեսը հավասար է՝
Sկողմն=2πRH Եթե սրան գումարենք երկու հիմքերի մակերեսները, ապա կստանանք գլանի լրիվ մակերևույթի մակերեսը՝
S=Sկողմն+2Sհիմք=2πRH+2πR2 Եթե փակագծերից դուրս բերենք ընդհանուր արտադրիչները, կստանանք՝ S=2πR⋅(H+R)

Առաջադրանքներ՝ 1-11(էջ 9)

Լրացուցիչ՝1-11 (էջ 9)

.

27.10.2020 թ. Կրկնություն(Երկրաչափություն)

.

23.10.2020 թ. f(x)=x1/nֆունկցիան և նրա հատկությունները

Առաջադրանքներ՝ 9-16

Լրացուցիչ՝9-16 մն.

.

20.10.2020 թ. Աստիճանային ֆունկցիա(Հանրահաշիվ)

Առաջադրանքներ՝ 1-8 (էջ 6)

.

13.10.2020 թ. Աստիճանային ֆունկցիա(Հանրահաշիվ)

Տեսություն

Աստիճանային ֆունկցիա,-y=x^a տեսքի ֆունկցիա է, որտեղ a(աստիճանի ցուցիչ) որոշակի իրական թիվ է։

Հաճախ աստիճանային են համարվում նաև տեսքի y=kx^aֆունկցիաները, որտեղ k-ն որոշակի մաշտաբային արտադրիչ է։ Գոյություն ունի նաև աստիճանային ֆունկցիայի կոմպլեքս ընդհանրացումը։

Բնական ցուցիչով ֆունկցիան աստիճանային ֆունկցիան շատ հատկություններով նման է գծային ֆունկցիային, երբ n-ը կենտ է, և քառակուսայինին` երբ n-ը զույգ է:

1

n-ը կենտ դեպքում, ֆունկցիայի հատկությունները`
1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն անբողջ թվային առանցքն է` D(f) = (-∞; ∞)
2. Ֆունկցիան կենտ է` f(-x) = (-x)n = -xn = -f(x), հետևաբար` ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է կոորդինատների սկզբնակետերի նկատմամբ:
3. Ֆունկցիան ունի մեկ զրո` f(0) = 0
4. Ֆունկցիան դրական է, երբ x պատկանում է (0; ∞) և բացասական` երբ x պատկանում է (-∞; 0):
5. Ֆունկցիան աճում է ամբողջ թվային առանցքի վրա:

Ենթադրենք` x< x2 և համոզվենք, որ f(x1) < f(x2): Դիտարկենք երեք դեպք`
ա) 0 ≤ x1 ≤ x2, ապա ըստ բնական ցուցիչով աստիճանի հատկության` f(x1) ≤ f(x2):
բ) x1 < 0 ≤ x2, ապա ըստ 4-րդ հատկության` f(x1) < 0 ≤ f(x2):
գ) x1 < x2 ≤ 0, ապա –x> -x2 ≥ 0, ուստի f(-x1) > f(-x2), որտեղից, ֆունցկիայի կենտությունից հետևում է, որ` -f(x1) > -f(x2), => f(x1) < f(x2):

  1. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ամբողջ թվային առանցքն է` E(f) = (-∞; ∞):

Հետևություն` ֆունկցիան սահմանափակ է և չունի մեծագույն ու փոքրագույն արժեքներ:

2

n-ը զույգ դեպքում, ֆունկցիայի հատկությունները`

1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն անբողջ թվային առանցքն է` D(f) = (-∞; ∞)
2. Ֆունկցիան զույգ է` f(-x) = (-x)n = xn = f(x), հետևաբար` ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է կոորդինատների սկզբնակետերի նկատմամբ:
3. Ֆունկցիան ունի մեկ զրո` f(0) = 0
4. Ֆունկցիան դրական է, երբ x ≠ 0:
5. Ֆունկցիան նվազում է (-∞; 0] և աճում [0; ∞) միջակայքերում:
6. Ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը 0-ն է, որն ընդունում է 0 կետում: Ֆունկցիան չունի մեծագույն արժեք:
7. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ոչ բացասական թվերի բազմությունն է` E(f) = [0; ∞)

Առաջադրանքներ՝ 1-ա, գ, ե; 2-ա,գ; 3-գ; 4-ա

Լրացուցիչ՝1-բ,դ,զ; 2-բ; 3-ա;4-բ

.

29.09.2020 թ. Առաջադրանքների փաթեթ(կրկնություն)

նույնի ֆայլը՝

.

.

25.09.2020 թ. Կրկնություն