Posted in Լրացուցիչ կրթություն

Առաջադրանքներ՝ 1-ին մաս

1. Գտեք  տրված  թվերի   2/3  մասերը:

 ա)  72,         բ)  15

2. Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

               ա)  20  % — ը   հավասար է 15-ի

                բ)  42  % — ը   հավասար է   64-ի

3.  Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

                 6-ը՝       48-ի,  

                 32-ը՝      128-ի

4 .    72  թիվը   բաժանեք  2 : 4  հարաբերությամբ:

5.  Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

         26,  45,  11,  6,  12

6.   Ծառի բարձրությունը 12 մ է:  Առաջին տարին   ծառը աճել է բարձրության 1/6   մասի չափով, երկրորդ տարին՝    1/4 -ի   չափով:  Որքա՞ն է  աճել երկու   տարվա     ընթացքում  :     

7.Գրիր 4122/100 կոտորակը դիրքային գրառմամբ:

8.Գրիր 3,12 տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով:

9.Կատարիր գործողությունները:

14,25+ 6,136

18,214- 7,858 

1,125×10

1,13 x 1,52

125,23: 10

126,85: 1000

125,97 : 3

10.Գտիր անհայտը՝

4 + x=25

3x — 7=17

13- 5x = 4x+36

12+ 3*(1+6x)=5x-11                                    

Posted in Լրացուցիչ կրթություն

Լրացուցիչ կրթություն

Լրացուցիչ կրթության սովորողների ուսուցման ծրագիրը՝

 1․ Սովորողների մոտ թվի և թվանշանների մասին պատկերացում կազմելը և նրանց հետ մաթեմատիկական գործողությունների հերթականությունը։
2․ Ժամանակի, տարածության և զանգվածի չափման միավորների ուսուցում։
3․ Առօրյա և տրամաբանական խնդիրների լուծում։
4․ Պատկերացում ուղղի, ճառագայթի, հատվածի, քառանկյան, եռանկյան, ուղղանկյան և քառակուսու մասին։
5․ Երկրաչափական պատկերների պարագծի և մակերեսի հաշվում։
6․ Դասարանական աշխատանքների ամփոփում և ամրապնդում։
7․ Հետաքրքիր և մաթեմատիկական խաղերի շնորհիվ սովորողների մոտ ուշադրության և ուղեղի աշխատանքի բարելավում։
8․ Բանավոր մաթեմատիկա։