Posted in Անհատական ուսուցում

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-20

Posted in Անհատական ուսուցում

Ապրիլի 13-20

Առաջադրանքներ Առաքելի համար(4.1 դասարան)

Առաջադրանքներ Միլենայի համար(4.1 դասարան)

Առաջադրանքներ Արտաշեսի համար(5-րդ դասարան)

Առաջադրանքներ Արմանի համար(6.6 դասարան)

Առաջադրանքներ Սոնայի համար(6.6 դասարան)

Առաջադրանքներ Հայկի համար(7.1 դասարան)

Posted in Անհատական ուսուցում, Առցանց ուսուցում

Ապրիլի 6-10(առցանց ուսուցում)

Առաջադրանքներ Առաքելի համար(4.1 դասարան)

Առաջադրանքներ Միլենայի համար(4.1 դասարան)

Առաջադրանքներ Արտաշեսի համար(5-րդ դասարան)

Առաջադրանքներ Արմանի համար(6.6 դասարան)

Առաջադրանքներ Սոնայի համար(6.6 դասարան)

Առաջադրանքներ Հայկի համար(7.1 դասարան)