Posted in Հանրահաշիվ(8)

20.03.2023-24.03.2023թթ

20.03.2023թ-Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով անհավասարումներ

Տեսություն՝

Առաջին աստիճանի անհավասարումներ

kx−b>0 կամ kx−b<0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում k≠0, անվանում են առաջին աստիճանի մեկ x անհայտով անհավասարումներ:

Օրինակ

a−5>0
a>5
Պատասխան՝a∈(5;+∞)
−2y−100<0
−2y<100|:(−2)
(անհավասարության նշանը փոխվում է)
y>100:(−2)
y>−50
Պատասխան՝y∈(−50;+∞)
−3c≥−15|:(−3)(անհավասարության նշանը փոխվում է)c≤−15:(−3)c≤5Պատասխան՝ c∈(−∞;5]

Ուշադրություն

Երբ թիվը կամ փոփոխականը անհավասարման մի մասից տեղափոխվում է մյուս մասը, ապա նրա նշանը փոխվում է:

kx−b≥0 կամ  kx−b≤0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում  k≠0, անվանում են մեկ  x անհայտով առաջին աստիճանի ոչ խիստ անհավասարումներ:

Օրինակ

x−3≥0

x≥3

Պատասխան՝

x∈[3;+∞)

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 384-ա,գ; 394-ա,գ; 396-ա,ե; 399-ա,գ,ե; 401-ա,գ; 403-ա,ե;407-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝384-բ,դ; 394-բ,դ,զ; 396-բ,դ; 399-բ,դ,զ; 401-բ,դ; 403-բ,զ; 407-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

13.03.2023-17.03.2023թթ

16.03.2023թ-Ինքնուրույն աշխատանք

.

13.03.2023թ-Միջակայքերի պատկերումը թվային ուղղի վրա:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 374-ա,գ,ե; 376-ա,գ,ե; 377-ա,ե; 378-ա,գ,ե; 380-ա,գ; 381-ա,ե;383-ագ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝374-բ,դ,զ; 376-բ,դ,զ; 377-բ,դ; 378-բ,դ,զ; 380-բ,դ; 381-բ,զ; 383-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

06.03.2023-10.03.2023թթ

09.03.2023թ-ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ:Թվային անհավասարությունների հատկությունները:

Տեսություն՝

Միանուն և կրկնակի անհավասարումներ

a>b և c>d կամ  a<b և c<d անհավասարությունները (միևնույն նշանի) կոչվում են միանուն:

a>b և c<d կամ  a<b և c>d անհավասարությունները (հակառակ նշանի) կոչվում են հականուն:

Օրինակ

x>−5 և y>17 անհավասարությունները միանուն են, իսկ x<−5 և y>17 անհավասարությունները՝ հականուն:

Քանի, որ անհավասարումների լուծումները սովորաբար անվերջ թվով են, ապա դրանք դուրս գրել հնարավոր չէ: Լուծումները նկարագրելու համար հաճախ օգտագործում են գծագրեր և նշանակումներ:  

Օրինակ, դա կարելի է անել թվային առանցքի վրա լուծումների միջակայքը պատկերելով և օգտագործելով պատկանելիության ∈ նշանը:

x>a անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝x_ass_tpL.PNGx∈(a;+∞)
x≥a անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝x_ass_ppL.PNGx∈[a;+∞)
x≤a անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝x_ass_ppM.PNGx∈(−∞;a]
x<a անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝ x_ass_tpM.PNGx∈(−∞;a)

Եթե միաժամանակ տեղի ունեն երկու պայման՝  x>a (x≥a) և x<b (x≤a), ապա ասում են, որ տրված է կրկնակի անհավասարում և գրում են՝  a<x<b

a<x<b կրկնակի անհավասարմանը բավարարող x թվերի բազմությունը կարելի է պատկերել թվային առանցքի վրա:

է.png

Կրկնակի անհավասարումը կարդում ենք մեջտեղից՝ x -ը մեծ է a -ից, բայց փոքր է b -ից:

Օրինակ՝ 47,2<x<47,3 կարդում ենք՝ x -ը մեծ է 47,2 -ից, բայց փոքր է 47,3 -ից:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 348-ա,գ; 349-ա,ե; 350-ա,ե; 359-ա,գ,ե; 362-ա,գ; 363-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝348-բ,դ; 349-բ,դ; 350-բ,դ; 359-բ,դ,զ; 362-բ,դ,զ; 363-բ

.

06.03.2023թ-Իրական թվերի համեմատումը և դրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունները

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 311-ա,գ; 321-ա,գ,ե; 323-ա; 334-ա,գ,ե; 342-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝311-բ,դ; 321-բ,դ; 323-բ; 334-բ,դ,զ; 336-ա,գ,ե; 342-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

02.03.2023թ

02.03.2023թ-Իրական թվերի համեմատումը և դրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունները

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 297-ա,գ; 298-ա,գ; 299; 302-ա,գ,ե; 308-ա,գ,ե; 310-ա,գ,ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝297-բ,դ; 298-բ,դ; 300; 302-բ,դ,զ; 303; 308-բ,դ,զ; 310-բ,դ,զ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

20.02.2023-24.02.2023թթ

23.02.2023թ-Անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակներ:Հատվածի երկարություն:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 282-ա,գ,ե; 283; 290; 292

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝282-բ,դ,զ; 284; 291

.

20.02.2023թ-Իրական թվեր:Պարբերական տասնորդական կոտորակներ:

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 272-ա,գ,ե,է,ծ; 273-ա,գ; 275-ա,գ; 277-ա,գ:ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝272-բ,դ,զ,ը,կ; 273-բ,դ; 275-բ,դ; 277-բ,դ,զ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

13.02.2022-17.02.2022թթ

16.02.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնական հավասարությունը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 253-ա,գ; 255-ա,գ; 257-ա; 260-ա; 265-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝253-բ,դ; 255-բ,դ; 257-բ; 260-բ,դ; 265-բ

.

13.02.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնական հավասարությունը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 244-ա,գ; 245-ա; 246-ա,գ,ե; 247-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝244-բ,դ; 245-բ; 246-բ,դ,զ; 247-բ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

06.02.2023-10.02.2023թթ

09.02.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտությունների նույնական հավասարությունը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 240-ա,գ,ե; 241-ա; 242-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝240-բ,դ,զ; 241-բ; 242-բ,դ;

.

08.02.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտությունների ձևափոխումը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 228-ա,գ,ե; 230-ա; 232-ա,գ; 233-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝228-բ,դ,զ; 230-բ,դ; 232-բ,դ; 233-բ

.

06.02.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտության թվային արժեքը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 213-ա,գ; 216-ա,գ; 221-բ,դ; 224-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝213-բ,դ; 216-բ,դ; 221-ա,գ; 224-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

30.01.2023-03.02.2023թթ

02.02.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտություններ:Ռացիոնալ արտահայտության թվայինն արժեքը:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 203-ա,գ; 204-ա; 209-բ,դ; 211-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝203-բ,դ; 204-բ; 207; 209-ա,գ; 211-բ,դ

.

30.01.2023թ-Ռացիոնալ արտահայտություններ

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 199-ա,գ; 200-ա,ե; 201-ա; 202-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝199-բ,դ; 200-բ,դ; 201-բ,գ; 202-բ,դ

.

Posted in Հանրահաշիվ(8)

19.12.2022-23.12.2022թթ

22.12.2022թ-Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 186-ա,գ; 187-ա,գ; 188-ա,գ; 191-ա,գ; 193-ա,ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝868-բ,դ; 187-բ,դ; 188-բ,դ;191-բ,դ; 193-բ,դ,զ

.

19.12.2022թ-Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 178-ա,գ,ե; 180-ա,գ,ը; 181-ա,գ; 183-ա,գ; 185-ա,ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝178-բ,դ,զ; 172-բ,դ,թ; 181-բ,դ;183-բ,դ; 185-բ,դ,զ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

05.12.2022-09.12.2022թթ

15.12.2022թ-Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 171-ա,գ; 172-ա,գ; 173-ա,գ; 175-ա,գ,ե; 176-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝171-բ,դ; 172-բ,դ; 173-բ,դ;175-բ,դ,զ; 176-բ,դ

.

08.12.2022թ-Հանրահաշվական կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը

Տեսանյութ՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 163-ա,գ,ե,ի; 164-ա,գ,ե,թ; 165-ա,գ,ե,; 167-ա,գ; 168-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝163-բ,դ,զ,ը; 164-բ,դ,զ.ը; 165-բ,դ,զ;167-բ,դ; 168-բ

.

05.12.2022թ-Հանրահաշվական կոտորակներ և նրանց հատկությունները

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 157-ա,գ,ե,է; 158-ա,գ,ե; 159-ա,գ,ե,է,; 160-ա,գ,ե,է,ը

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝157-բ,դ,զ,ը; 158-բ,դ,զ.; 159-բ,դ,զ,ը;160-բ,դ,զ,ը