Posted in Մաթեմատիկայի ընտրությամբ ծրագիր, ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՈՒՄԲ, ԾՐԱԳԻՐ 4-6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Մաթեմատիկայի ընտրություն. ծրագիր(2020-2021 թթ.)

Սովորողներ՝ 4-5-րդ դասարաններ

Ուսումնական միջավայր

1.դպրոցին հարակից տարածք՝ դասավանդողի և սովորողների անհատական նոթբուքեր
2.ուսումնական կաբինետ` դասավանդողի և սովորողների անհատական
նոթբուքեր
3. համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր,
դասավանդողի , սովորողների բլոգներ

Թեմա
1. Հետաքրքաշարժ խնդիրներ, խաղեր ՏՀՏ կիրառմամբ
2. Մոգական քառակուսիներ 2-5- րդ դասարանի համար
3.  Ռեբուսներ
4.  Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով
5.  2-5 մաթ. դասագրքի դժվարին խնդիրների լուծում
6.  Կենգուրուից խնդիրներ 2015-2019 թ.
7.  Տեսողական խաբկանք
8.  Մաթեմատիկական հնարքներ
9.  Թվային լաբիրինթոս
10. Տրամաբանական գունավորում
11. Մաթեմատիկական խաղեր
12. Մտապահած թիվ
13. Գլուխկոտրուկներ
14. Հաջորդականութրուն, օրինաչափություն
15. Գտիր ավելորդը
16. Մաթեմատիկական լաբիրինթոս
17. Բանավոր հաշվարկ                                                                                                                         18. Մաթեմատիկական խաչբառեր                                                                                                      19. Ինտելեկտուալ խաղեր

Ձևավորվող կարողություններ, հմտություններ, գիտելիք
Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են սովորողի մոտ ձևավորել և
զարգացնել.
1. Օլիմպիական դժվարավին խնդիրները հասկանալու, խնդիրների լուծման նոր
եղանակներ մշակելու կարողություն, բանավոր հաշվելու կարողություն
2. Նոր խնդիրներ հորինելու կարողություն
3. Տրամաբանական, լեզվական մտածողություն
4. Դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ

Օգտակար հղումներ՝

e-Mathematics

Քան ակադեմիա

Իմ դպրոց

Կենգուրու(խնդիրներ)

Խաղերի պատրաստման գործիքներ

Posted in Մաթեմատիկայի ընտրությամբ ծրագիր

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ ծրագիր(4-5-րդ դասարաններ)

Ուսումնական միջավայր
1.ուսումնական կաբինետ` դասավանդողի և սովորողների անհատական
նոթբուքեր
2. համացանցում ուսուցման միջավայրը՝ մաթեմատիկական կայքեր,
դասավանդողի , սովորողների բլոգներ, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք,
խմբային բլոգ՝ բլոգավարելու համար

Թեմա
1. Հետաքրքաշարժ խնդիրներ, խաղեր ՏՀՏ կիրառմամբ
2. Մոգական քառակուսիներ 2-5- րդ դասարանի համար
3.  Ռեբուսներ
4.  Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով
5.  2-5 մաթ. դասագրքի դժվարին խնդիրների լուծում
6.  Կենգուրուից խնդիրներ 2009-2013 թ.
7.  Տեսողական խաբկանք
8.  Մաթեմատիկական հնարքներ
9.  Թվային լաբիրինթոս
10. Տրամաբանական գունավորում
11. Մաթեմատիկական խաղեր
12. Մտապահած թիվ
13. Գլուխկոտրուկներ
14. Հաջորդականութրուն, օրինաչափություն
15. Գտիր ավելորդը
16. Մաթեմատիկական լաբիրինթոս
17. Բանավոր հաշվարկ

Ձևավորվող կարողություններ, հմտություններ, գիտելիք
Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են սովորողի մոտ ձևավորել և
զարգացնել.
1. Օլիմպիական դժվարավին խնդիրները հասկանալու, խնդիրների լուծման նոր
եղանակներ մշակելու կարողություն, բանավոր հաշվելու կարողություն
2. Նոր խնդիրներ հորինելու կարողություն
3. Տրամաբանական, լեզվական մտածողություն
4. Դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ