Posted in ՆԱԽԱԳԾԵՐ, Ապրիլյան նախագծեր

Ապրիլ ամսվա նախագծեր

1.Ուսումնական ճամփորդությունների նախապատրաստական աշխատանքներ, քննարկումներ

2.Դպրոցի հատակագծի կազմում(մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարան)

3.Կոմունալ հաշվարկների պարբերական նախագիծ(մասնակիցներ՝ 5.2 դասարան)

4.Ինտելեկտուալ, մրցութային  խաղեր