Posted in 6.8 դասարան

20.03.2023-24.03.2023թթ

24.03.2023թ-Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը և նրանց ընթերցումը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 1016-ա,գ,ե; 1017-ա,գ,ե; 1021-ա,գ,ե;1029-ա,գ; 1030; 1031-ա,,ե; 1032-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝1016-բ,դ,զ; 1017-բ,դ,զ; 1021-բ,դ,զ; 1029-բ,դ; 1031-բ,դ; 1032-բ,դ

.

22.03.2023թ-Տասնորդական կոտորակներ

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 989-ա,գ,ե; 990-ա,գ,ե; 995-ա,գ,ե;1000; 1004-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝989-բ,դ,զ; 990-բ,դ,զ; 995-բ,դ,զ; 1004-բ,դ,զ; 1006

.

21.03.2023թ-Տասնորդական կոտորակներ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 986-ա,գ,ե; 987-ա,գ,ե; 988-ա,գ,ե;996-ա,գ,ե; 998-ա,գ; 999

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝986-բ,դ,զ; 987-բ,դ,զ; 988-բ,դ,զ; 996-բ,դ,զ; 998-բ,դ

.

20.03.2023թ-Ճշմարիտ և կեղծ ասույթներ

Տեսություն՝

Ճշմարիտ և կեղծ ասույթներ

Հաճախ իրար հետ խոսելիս մենք անում ենք ճշմարիտ և կեղծ պնդումներ:

Օրինակ

Ճշմարիտ են հետևյալ պնդումները՝

ա) Քառակուսու կողմերը իրար հավասար են,

բ) Արևը ծագում է արևելքում,

գ) Երկուսին գումարած երկու հավասար է չորսի:

Օրինակ

Կեղծ են հետևյալ պնդումները՝

դ) Վագրը բնակվում է հյուսիսային բևեռում,

ե) Հայաստանի մայրաքաղաքը Վանաձորն է,

զ) Երկուսը մեծ է տասից:

Դիտարկենք ևս երկու պնդում:

է) Մաթեմատիկան ամենահետաքրքիր առարկան է

ը) Աշակերտը ստացել է բարձր գնահատական

Այս պնդումների մասին չի կարելի միանշանակ ասել, որ դրանք ճշմարիտ են կամ կեղծ:

Այն պնդումը, որի մասին միանշանակ կարելի է ասել, որ այն կա՛մ ճշմարիտ է, կա՛մ կեղծ, կոչվում է ասույթ:  

Վերևում բերված պնդումներից ասույթներ են՝ ա), բ), գ), դ), ե), զ) պնդումները, իսկ է) և ը) պնդումները ասույթներ չեն:

Օրինակ

«Հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականին» և «Գարունը գալիս է ձմռանից հետո» պնդումների մասին միանշանակ կարելի է ասել, որ դրանք ճշմարիտ են: «Ձմռանը ճնճղուկները քուն են մտնում» պնդումը կեղծ է: Հետևաբար, այս պնդումները ասույթներ են: 

Հայոց լեզվում ասույթները ներկայացվում են պատմողական նախադասությունների տեսքով:

Ուշադրություն

Սակայն, ոչ բոլոր պատմողական նախադասություններն են ասույթներ:

Հարկադրական և հարցական նախադասությունները ասույթներ չեն:

Օրինակ

«Լուծի՛ր այս խնդիրը», «Բոլորդ գնացե՛ք տուն», «Ո՞րն է այս արտահայտության արժեքը», «Ո՞վ է այսօր հերթապահը» պնդումները ասույթներ չեն:

Ասույթները ձևակերպելիս կարող են օգտագործվել ոչ միայն բառեր, այլ նաև թվեր, տառեր և նշաններ: 

Օրինակ

«Nа -ն մետաղ է» (ճշմարիտ ասույթ)

«Նյուտոնի երկրորդ օրենքը տրվում է F=ma բանաձևով (ճշմարիտ ասույթ)

«а և b կողմերով ուղղանկյան պարագիծը հավասար է аb -ի» (կեղծ ասույթ)

Թվային արտահայտությունները ասույթներ չեն: Սակայն դրանցով ևս կարելի է կազմել ճշմարիտ կամ կեղծ ասույթներ:

  • 3+5=2⋅4 (ճշմարիտ ասույթ)
  • «2+6>9» (կեղծ ասույթ)

Փոփոխականներով հավասարությունները կամ անհավասարությունները ասույթներ չեն, քանի որ դրանք կարող են փոփոխականի մի արժեքի համար կատարվել, իսկ մյուսի համար՝ ոչ:

Օրինակ՝ «x<12» գրառումը ասույթ չի: Այն դառնում է ասույթ միայն եթե x-ի փոխարեն տեղադրվում է նրա որևէ արժեք՝

«5<12» և «12<12» գրառումները արդեն ասույթներ են (առաջինը ճշմարիտ, երկրորդը՝ կեղծ):  

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 964-970-ա,գ,ե;  971-ա; 976

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝964-970-բ,դ,զ; 971-բ; 977

Posted in Հանրահաշիվ(9)

20.03.2023թ-24.03.2023թ

24.03.2023թ-Երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 389-ա,գ,ե; 390; 391-ա; 392-ա; 393-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝389-բ,դ,զ; 391-բ; 392-բ; 393-բ,դ

.

22.03.2023թ-Երկրաչափական պրոգրեսիայի գաղափարը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 378; 380-ա,գ; 381; 383-ա,գ,ե; 384-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝379; 380-բ,դ; 382; 383-բ,դ,զ; 384-բ

.

20.03.2023թ-Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 364-ա,գ; 365-ա,գ; 366-ա,գ; 367-ա,գ; 371-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝364-բ; 365-բ,դ; 366-բ,դ; 367-բ,դ; 371-բ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

20.03.2023-24.03.2023թթ

24.03.2023թ-Անհավասարումների համակարգեր և համախմբեր

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 432-ա,գ; 433-ա,գ; 434-ա,գ; 438-ա,ե; 441-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝432-բ,դ; 433-բ,դ; 434-բ,դ; 438-բ,զ; 441-բ,դ;

.

23.03.2023թ-Ոչ խիստ գծային անհավասարումների լուծումը

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 413-ա,գ; 416-ա,գ; 418-ա,գ; 420-ա; 425-ա,գ;426-ա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝413-բ,դ; 416-բ,դ; 418-բ,դ,զ; 420-բ; 425-բ,դ; 426-բ

.

20.03.2023թ-Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով անհավասարումներ

Տեսություն՝

Առաջին աստիճանի անհավասարումներ

kx−b>0 կամ kx−b<0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում k≠0, անվանում են առաջին աստիճանի մեկ x անհայտով անհավասարումներ:

Օրինակ

a−5>0
a>5
Պատասխան՝a∈(5;+∞)
−2y−100<0
−2y<100|:(−2)
(անհավասարության նշանը փոխվում է)
y>100:(−2)
y>−50
Պատասխան՝y∈(−50;+∞)
−3c≥−15|:(−3)(անհավասարության նշանը փոխվում է)c≤−15:(−3)c≤5Պատասխան՝ c∈(−∞;5]

Ուշադրություն

Երբ թիվը կամ փոփոխականը անհավասարման մի մասից տեղափոխվում է մյուս մասը, ապա նրա նշանը փոխվում է:

kx−b≥0 կամ  kx−b≤0 տեսքի անհավասարումները, որտեղ k -ն և b -ն տրված թվեր են, ընդ որում  k≠0, անվանում են մեկ  x անհայտով առաջին աստիճանի ոչ խիստ անհավասարումներ:

Օրինակ

x−3≥0

x≥3

Պատասխան՝

x∈[3;+∞)

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 384-ա,գ; 394-ա,գ; 396-ա,ե; 399-ա,գ,ե; 401-ա,գ; 403-ա,ե;407-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝384-բ,դ; 394-բ,դ,զ; 396-բ,դ; 399-բ,դ,զ; 401-բ,դ; 403-բ,զ; 407-բ,դ