Posted in Հանրահաշիվ(8)

02.03.2023թ

02.03.2023թ-Իրական թվերի համեմատումը և դրանց հետ կատարվող թվաբանական գործողությունները

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 297-ա,գ; 298-ա,գ; 299; 302-ա,գ,ե; 308-ա,գ,ե; 310-ա,գ,ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝297-բ,դ; 298-բ,դ; 300; 302-բ,դ,զ; 303; 308-բ,դ,զ; 310-բ,դ,զ

Posted in Երկրաչափություն(9)

01.03.2023թ

01.03.2023թ-Անկյան սինուսը,կոսինուսը և տանգենսը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 298; 300-ա,գ; 301-ա,գ; 302-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 299; 300-բ; 301-բ; 302-բ; 303