Posted in ՄԵՆԹՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մենթորական աշխատանք.ամփոփում

Մենթորի աշխատանքը դասավանդող Թորգոմ Սիմոնյանի հետ կազմակերպում եմ ֆիզիկական միջավայրում՝ քննարկումների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքը կազմակերպել ենք նաև առցանց:

Աշխատել ենք բլոգային կարգերի, նախագծերի տեղադրման ուղղությամբ: Ուսումնական նյութերի կազմման և տեղադրման վերաբերյալ տրվել են ցուցումներ, որոնք նա հաջողությամբ կիրառել է:

Պայմանավորվել ենք համատեղ նախագծերի իրականացման շուրջ: Առաջինը պլանավորում ենք իրականացնել մեկօրյա ճամփորդություն, որի շուրջ քննարկումներ ենք անցկացնում: Իսկ երկրորդը նվիրված է միջդասարանական մաթեմատիկական վիկտորինայի կազմակերպմանը 9-րդ դասարանցիների միջև:

Պլանավորած շխատանքային  ուղղություններ․

 1. Ուսումնական օրացույց
 2. Ուսումնական նախագծեր
 3. Ուսումնական ճամփորդությունների կազմակերպում
 4. Նամակագրություն-շփում ծնողների հետ
 5. Դասամիջոցների կազմակերպում
 6. Ուսումնական պարապմունքների պլանավորում, իրականացում
 7. Բլոգային աշխատանք
 8. Դասարանում խմբային աշխատանքի կազմակերպում
 9. Ուսումնական նյութեր, ընթերցարաններ, առաջադրանքներ, կայքեր
 10. Ամենշաբաթյա աշխատանքների կազմում, հրապարակում
 11. Ինքնակրթություն
Posted in 6.8 դասարան

27.02.2023-03.03.2023թթ

03.03.2023թ-Ուղղանկյան մակերեսը և նրա ծավալը

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 894-ա,գ; 895; 897; 905-ա,գ; 906-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝894-բ,դ; 896; 904; 905-բ,դ; 906-ա,գ

.

28.02.2023թ-Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը և նրա մակերեսը

Տեսություն՝

Ուղղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Մեզ արդեն ծանոթ է այնպիսի երկրաչափական պատկեր, ինչպիսին է ուղղանկյունանիստը:

r.png

Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը բաղկացած է 6 ուղղանկյունաձև նիստերից՝ 4 կողմնային նիստերից և 2 հիմքերից:

Հանդիպակաց նիստերն իրար հավասար են, հետևաբար հավասար են նաև նրանց մակերեսները:

Ուղղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա բոլոր նիստերի մակերեսների գումարին:

Ուստի, այն հաշվվում է հետևյալ բանաձևով՝

Sլրիվ=Sկողմն+2⋅Sհիմք

Վերևի նկարից երևում է, որ (հանդիպակաց նիստերը հավասար են)

Sկողմն=2ac+2bc

Sհիմք=ab

Գումարելով այս բանաձևերը (հաշվի առնելով, որ ուղղանկյունանիստն ունի 2 հիմք), ստանում ենք ուղղանկյունանիստի լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը՝

Sլրիվ=2⋅(ab+ac+bc), որտեղ a-ն, b-ն և c-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են:

Այս բանաձևը ճիշտ է ցանկացած ուղղանկյունանիստի համար, որի a, b, c չափումները դրական ռացիոնալ թվեր են:

Ուղղանկյունանիստը, որի բոլոր կողերը հավասար են, կոչվում է խորանարդ:

Խորանարդի նիստերը իրար հավասար 6 քառակուսիներ են (a=b=c)

Cube.png

Խորանարդի դեպքում լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը էապես պարզ տեսք ունի:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 870; 873; 875; 880-ա,գ; 881-ա,գ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝871; 874; 880-բ,դ; 881-բ,դ

.

27.02.2023թ-Ինքնաստուգում

Posted in Հանրահաշիվ(9)

20.02.2023-24.02.2023թթ

24.02.2023թ-Խնդիրների լուծում ռացիոնալ հավասարումների համակարգերի օգնությամբ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 289; 291-ա,գ; 293-ա; 295

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝290; 291-բ; 292; 294

.

22.02.2023թ-Խնդիրների լուծում առաջին և երկրորդ աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 285; 287

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝286; 288

.

20.02.2023թ-Առաջին և երկրորդ աստիճանի հավասարումների համակարգեր

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 281-ա,գ; 282-ա,գ; 283-ա,գ; 284-ա,գ;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝281-բ,դ; 282-բ,դ; 283-բ,դ; 284-բ,դ

Posted in Հանրահաշիվ(8)

20.02.2023-24.02.2023թթ

23.02.2023թ-Անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակներ:Հատվածի երկարություն:

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 282-ա,գ,ե; 283; 290; 292

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝282-բ,դ,զ; 284; 291

.

20.02.2023թ-Իրական թվեր:Պարբերական տասնորդական կոտորակներ:

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 272-ա,գ,ե,է,ծ; 273-ա,գ; 275-ա,գ; 277-ա,գ:ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝272-բ,դ,զ,ը,կ; 273-բ,դ; 275-բ,դ; 277-բ,դ,զ

Posted in 6.8 դասարան

20.02.2023-24.02.2023թթ

24.02.2023թ-Մեծությունների չափումը տրված ճշգրտությամբ

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 854; 856; 863; 865

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝855; 864; 866

.

22.02.2023թ-Մեծությունների չափումը տրված ճշգրտությամբ

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 846; 850; 852; 857-ա,գ; 860;

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝851; 853; 857-բ,դ; 858; 861; 862

.

21.02.2023թ-Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 826-ա,գ; 827-ա; 828-ա; 835-ա,գ; 840; 841

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝826-բ,դ,զ; 827-բ; 828-բ; 835-բ,դ; 842

.

20.02.2023թ-Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները

Տեսություն՝

Դասարանական առաջադրանքներ՝ 821-ա,գ; 822-ա,գ; 824-ա; 825-ա,գ; 833-ա,գ; 834-ա,ե

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝821-բ,դ,զ; 822-բ,դ,զ; 824-բ; 825-բ,դ; 833-բ,դ; 834-բ,զ

Posted in ՄԵՆԹՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մենթորական աշխատանք

Խորհրդատվություն ստացող դասավանդող՝ Թորգոմ Սիմոնյան:

Մենթորական աշխատանքի նպատակը՝

 • փորձի փոխանակում
 • բլոգային, նախագծային աշխատանքի հմտությունների զարգացում
 • մանկավարժական մեթոդների փոխանակում, քննարկում

Մենթորական աշխատանքի խնդիրները՝

 • ոգևորել-օգնել խորհրդատվություն ստացող ուսուցչին՝ սեփական փորձի ներկայացման միջոցով
 • խորհրդատվությունների, համատեղ աշխատանքների միջոցով ապահովել նրա առաջընթացը
 • աշխատել միասին, գտնել պահանջվող լուծումը

Աշխատանքի ուղղությունները՝

Ծրագրի յուրացում — կազմակերպում- ներկայացում

 • Ուսումնական պլան
 • Կարգեր
 • Ուսումնական օրացույց
 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական ճամփորդություններ
 • Առցանց-հեռավար ուսուցում
 • Ուսուցիչ -ծնող, ընտանիք -դպրոց համագործակցություն
 • Դասարանական խնդիրներ
 • Ուսումնական պարապմունքների պլանավորում, կազմակերպում, գնահատում/ ինքնագնահատում
 • Ուսումնական նախագծեր, շաբաթական աշխատակարգեր
 • Ինքնակրթություն, ինքնազարգացում
 • Բլոգային աշխատանք՝ բլոգի կարգավորում՝ ըստ դասավանդողի բլոգին ներկայացվող կարգի, խմբագրում

Ընթացքը՝

Նախագիծն իրականացնելու համար կազմել աշխատակարգ, ծրագիր, մշակել նախագծեր: Ուսուցչի զարգացման համար տարբեր նախագծեր, մանկավարժական մեթոդներ- մոտեցումներ ընթերցել, քննարկել, փորձել կիրառել դասարանում: Ակտիվ համագործակցել, փոխանակել ամենատարբեր մտքեր, զարգացնել: Աշխատանքը կազմակերպել ֆիզիկական միջավայրում/ դասարան-լաբորատորիայում, բակում և այլ հարմար տարածքում/, վիրտուալ միջավայրում / էլ. հասցեի, սոց. ցանցի միջոցով/։

Ինքնակրթության համար նյութեր՝

«Դպիր» մանկավարժական հանդես՝ մեթոդական մշակումներ, մանկավարժական մոտեցումներ։

Posted in Երկրաչափություն(8)

15.02.2023-17.02.2023թթ

15.02.2023թ-Ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծեր

Տեսություն՝

Արտագծյալ շրջանագիծ

Եթե բազմանկյան բոլոր գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա, ապա շրջանագիծը կոչվում է այդ բազմանկյան արտագծյալ շրջանագիծ:

Շրջանագծի կենտրոնը հավասարահեռ է բազմանկյան բոլոր գագաթներից, հետևաբար այն գտնվում է բազմանկյան կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետում:

Ոչ բոլոր բազմանկյուններն ունեն արտագծյալ շրջանագիծ՝ հաճախ բազմանկյան համար գոյություն չի ունենում այնպիսի շրջանագիծ, որը կանցնի բազմանկյան բոլոր գագաթներով:  

Քանի որ եռանկյան կողմերի միջնուղղահայացները հատվում են նույն կետում, ապա ցանկացած եռանկյուն ունի արտագծյալ շրջանագիծ: 

Սուրանկյուն եռանկյան դեպքում, արտագծյալ շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է եռանկյան ներսում (տես ներքևի նկարը):

Trijst_vidusp_01.png

Ուղղանկյուն եռանկյան դեպքում, արտագծյալ շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է եռանկյան ներքնաձիգի վրա (տես ներքևի նկարը): 

Trijst_vidusp21.png

Բութանկյուն եռանկյան դեպքում, արտագծյալ շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է եռանկյունից դուրս (տես ներքևի նկարը):

Trijst_vidusp11.png

Ներգծյալ շրջանագիծ

Եթե բազմանկյան բոլոր կողմերը շոշափում են շրջանագիծը, ապա շրջանագիծը կոչվում է այդ բազմանկյան ներգծյալ շրջանագիծ:

Ներգծված շրջանագծի կենտրոնը պետք է հավասարահեռ լինի բազմանկյան կողմերից, այսինքն լինի կիսորդների հատման կետում:

Քանի որ եռանկյան անկյունների կիսորդները հատվում են նույն կետում, ապա ցանկացած եռանկյուն ունի ներգծյալ շրջանագիծ:

Trijst_bisektrises_01.png

Քանի որ, ցանկացած եռանկյան անկյունների կիսորդները հատվում են եռանկյան ներսում, ապա ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնը միշտ գտնվում է եռանկյան ներսում:

Բանաձևեր

Հավասարակողմ եռանկյուն

Հավասարակողմ եռանկյան կողմերի միջնուղղահայացները և անկյունների կիսորդները հատվում են միևնույն կետում:  

Ուշադրություն

Հետևաբար, հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ և ներգծյալ շրջանագծերի կենտրոնները համընկնում են: 

Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

R=2/3h կամ R=a√3/3, որտեղ h -ը եռանկյան բարձրությունն է, իսկ a -ն՝ կողմը:

Ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը

r=1/3h կամ r=a√6/3 որտեղ h -ը եռանկյան բարձրությունն է, իսկ a -ն՝ կողմը:

Հավասարակողմ եռանկյան բարձրությունը և կողմը կապված են հետևյալ բանաձևով՝ h=a3−−√2

Ուղղանկյուն եռանկյուն

Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

R=(1/2)c, որտեղ c -ն ներքնաձիգն է:

Ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը

r=SΔ/p, որտեղ p -ն կիսապարագիծն է:  

Կամայական եռանկյուն

Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

R=a⋅b⋅c/4⋅SΔ

Ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը

r=SΔ/p, որտեղ p -ն կիսապարագիծն է:

Դասարանական առաջադրանքներ՝203; 206; 207; 209

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 205; 208;210