Posted in ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Միջդասարանական նախագծերը Միջին դպրոցում

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ մայիսի 20

Իրականացման վայրը` Միջին դպրոց

Մասնակիցներ՝   Միջին դպրոցի 7-րդ դասարանի սովորողներ,
Համագործակցող դասավանդողներ՝ 
 Արշակ Մարտիրոսյան,Զարինե Փանյան

Նպատակը՝

  • Համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում:
  • Կրտսեր ընկերոջը նորը սովորեցնելու պատրաստակամության ձևավորում

Նախագծի ընթացքը․

Արդյունքը՝

Սովորողների միջև համագործակցային կարողությունների ձևավորում և զարգացում

Նման նախագծեր պարբերբար իրականացնում ենք, թեմաների ավարտից հետո կազմակերպում ենք, դասարանները միացնում՝ դրսում , կախված եղանակային պայմաններից, կամ դասարանում։ Սովորողները բաժանվում են խմբերի, խմբում կարող են լինել տարբեր դասարանների սովորողներ, այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Յուրաքանչյուր խմբին կարող է բաժին հասնել մի քանի հարց, ժամանակ է տրամադրվում, որի ընթացքում , բանավոր կերպով պետք պատրաստեն հարցերի պատասխանները, և ըստ հերթականության հնչեցնում են հարցը և պատասխանը։ Ճիշտ պատասխանների համար խումբը ստանում է միավորներ և ըստ այդ միավորների ընտրվում է հաղթող խումբը։