Posted in 12-րդ դասարան

18-19.10.2021թ.-Առաջադրանքներ

1.Նշիր նկարում պատկերված հատվածները:

Nogriezni_65.png

2.B, C, D, E, F, G և H կետերը AI հատվածը բաժանում են հավասար մասերի:

Nogriezni_102.png

ա. Ո՞րն է AC հատվածի միջնակետը:  

բ. Ո՞րն է BH հատվածի միջնակետը:

գ. Քանի՞ հատվածների համար է C կետը հանդիսանում միջնակետ: Գրիր թիվը՝ :

3.1. Միջնակետ անվանում են հատվածի այն կետը. 

  • որից դուրս է գալիս կիսորդը:
  • որը հատվածը բաժանում է երկու հավասար մասերի:
  • որը հատվածը սահմանափակում է ուղղի վրա:

  3. 2. Անկյան կիսորդ անվանում են այն ճառագայթը, որը 

  • զուգահեռ է անկյան կողմերից մեկին և հատում է մյուսը:
  • հարթությունը բաժանում է ներքին և արտաքին տիրույթների:
  • ելնում է անկյան գագաթից և բաժանում է այն երկու հավասար անկյունների:

4.Հաշվիր∢ABC-ն, եթե∢CBD=27°

Lizšpl.PNG

5.Տրված է AB հատվածը: Եթե AB=11 մմ և AB=0.8⋅MN, ապա MN=? մմ

6.AB հատվածի երկարությունը 72 սմ է: Այդ հատվածի վրա վերցված է C կետը:
Հաշվիր հատվածի մասերի երկարությունները, եթե 7CB=5AC

7.KJ = 4.5 դմ MN = 6  դմ Օգտագործելով այս տվյալները՝ հաշվիր JN հատվածի երկարությունը:

Nogriezni_8.png

8.HCD-ը փռված անկյուն է: CG-ն ECD անկյան կիսորդն է, CE-ն FCD անկյան կիսորդն է: Հաշվիր ECG, FCD և HCF անկյունները, եթե∢ECD=58°

Lenki_daudz23.png

9.Գծիր GHEF ուղղանկյունը, որի կողմը GF = 10 սմ է և GH = 15 սմ: Գտիր հեռավորությունը`  

ա) H գագաթից մինչև EF ուղիղը՝  սմ
բ) ուղղանկյան անկյունագծի հատման կետից մինչև GH ուղիղը՝  սմ

գ) GF կողմից մինչև ուղղանկյան կենտրոնը՝ սմ

10.Որոշիր երկու ուղիղների հատումից առաջացած անկյունների աստիճանային չափերը, եթե երկու հակադիր անկյունների գումարը հավասար է 60 աստիճանի: 

Սուր անկյունը հավասար է՝ ° 

Բութ անկյունը հավասար է՝ °

Հեղինակ՝

Բարև Ձեզ: Ես Արշակ Ռազմիկի Մարտիրոսյանն եմ: Ծնվել եմ Սյունիքի մարզի գ. Հարթաշենում: Ավարտել եմ ԵՊՀ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի բակալավրիատը և մագիստրատուրան: Սիրում եմ թե՛ մաթեմատիկան, թե՛ ծրագրավորումը: Ինչպես ասել է Գաուսը՝ Նա ով մաթեմատիկա չգիտի չի կարող որևէ այլ բան իմանալ և նույնիսկ չի կարող իմանալ իր տգիտությունը: Այնպես, որ եկեք սովորենք մաթեմատիկա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s