Posted in 4-րդ դասարան, Առցանց ուսուցում

Առցանց ուսուցում(մարտի 30-մայիսի 22).4-րդ դասարան

Մայիսի 21.Տեսակապ 16

Թեստ

 

Մայիսի 18.Տեսակապ 15

Թեստ

 

 

Մայիսի 13.Տեսակապ 14

Ինքնաստուգման թեստի  քննարկում

Թեստ

 

 

Մայիսի 11.Տեսակապ 13

Ինքնաստուգման ԹԵՍՏ 3

 

Մայիսի 4.Տեսակապ 12

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Առցանց քննարկվող և տնային  առաջադրանքներ

 

 

 

Ապրիլի 30.Տեսակապ 11

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Տեսություն՝

Եթե կոտորակի համարիչը մեծ է հայտարարից կամ հավասար է նրան, ապա կոտորակը կոչվում է անկանոն կոտորակ
Եթե կոտորակի համարիչը փոքր է հայտարարից, ապա կոտորակը կոչվում է կանոնավոր կոտորակ:

Առցանց քննարկվող և տնային  առաջադրանքներ

 

Ապրիլի 27-29.Տեսակապ 10

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Առցանց քննարկվող և տնային  առաջադրանքներ

 

 

Ապրիլի 23.Տեսակապ 9

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

Տեսություն՝

Լիլիթն ու Գևորգը ունեն նույն չափի մեկական պիցա:
Լիլիթի պիցան բաժանված է 10 հավասար մասերի, իսկ Գևորգի պիցան՝ 6 մասերի:
  
piz1.png           piz2.png
       Լիլիթի պիցան                           Գևորգի պիցան 
  
Լիլիթն ու Գևորգը կերան 3-ական կտոր:  
Լիլիթը կերավ իր պիցայի 10 մասերից 3-ը, այսինքն՝ պիցայի 3/10-րդ մասը:
Գևորգը կերավ իր պիցայի 6 մասերից 3-ը, այսինքն՝ պիցայի 3/6-րդ մասը:
piz3.png           piz4.png
Լիլիթի կերածը                           Գևորգի կերածը 
Տեսնում ենք, որ Լիլիթի կերածը պիցայի կեսից քիչ է, իսկ Գևորգի կերածը պիցայի կեսն է:
Ուրեմն, Լիլիթը կերել է ավելի քիչ պիցա, քան՝ Գևորգը: 
Հետևաբար, 3/10<3/6:
Այս կոտորակների համարիչները հավասար են, և մեծ է այն կոտորակը, որի հայտարարը ավելի փոքր է: Սա ընդհանուր կանոն է:

Առցանց քննարկվող  և տնային առաջադրանքներ

 

 

Ապրիլի 20-22.Տեսակապ 8

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատումը

Տեսություն՝

Շոկոլադի սալիկը բաղկացած է 28 հավասար մասերից:  
hayt.png
Արմինեն կերավ 28 մասերից 3-ը, այսինքն՝ սալիկի 3/28-րդ մասը:
hayt2.png
Հայկը կերավ 28 մասերից 5-ը, այսինքն՝ սալիկի 5/28-րդ մասը:
hayt4.png
Պարզ է, որ Հայկը ավելի շատ շոկոլադ կերավ, քան Արմինեն` 5>3:  
Հետևաբար, 5/28>3/28:
Այս կոտորակների հայտարարները հավասար են, և մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է: Սա ընդհանուր կանոն է:
Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակներից մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է:   

Առցանց քննարկվող և տնային    առաջադրանքներ

 

 

Ապրիլի 17.Տեսակապ 7

Ինքնաստուգման թեստի քննարկում

 

Ապրիլի 16.Տեսակապ 6

Ինքնաստուգման ԹԵՍՏ 2

 

 

 

Ապրիլի 13(4.1 դասարան)-15(4.2 դասարան).Տեսակապ 6

Կոտորակ

Առցանց քննարկվող և տնային առաջադրանքներ

 

 

 

Ապրիլի 10.Տեսակապ 5

Կոտորակ

Տեսություն՝

Պիցան բաժանված է 8 հավասար մասերի:
p8.png   пица2.png  Յուրաքանչյուր կտորը կազմում է պիցայի 1/8 մասը: 
pizza2.png  Արմենը կերավ երեք կտոր, որը պիցայի 3/8-րդ մասն է:
Այս տեսքի՝ 3/8 գրառումը անվանում են կոտորակ:
Կոտորակի մեջ գիծն անվանում են կոտորակի գիծ:
Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ:
Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար:
3/8 կոտորակի հայտարարը՝  8-ը ցույց է տալիս, թե քանի մասի է բաժանված պիցան, իսկ համարիչը՝ 33-ը ցույց է տալիս, թե քանի այդպիսի մաս էր կերել Արմենը:
Հայտարարը ցույց է տալիս, թե քանի՞ մաս կա, իսկ համարիչը, թե դրանցից քանի՞սն են վերցված:
Որոշեք, թե շոկոլադի ո՞ր մասն է բացակայում:
Օրինակ
շոկկկ.png  
Լուծում: Շոկոլադի սալիկը բաժանված է 24 հավասար մասերի՝ 5-ը բացակայում են:
Պատասխան՝ բացակայում է շոկոլադի սալիկի 5/24-րդ մասը:  
Առցանց քննարկվող և տնային առաջադրանքներ

 

 

 

Ապրիլի 9.Տեսակապ 4

Մասերի համեմատումը

Տեսություն՝

mas1.pngՔառակուսին բաժանված է երկու հավասար մասերի, ներկված է 1/2-րդ մասը:
mas4.png  Քառակուսին բաժանված է չորս հավասար մասերի, ներկված է 1/4-րդ մասը:
   mas8.png  Քառակուսին բաժանված է ութ հավասար մասերի, ներկված է 1/8-րդ մասը:
Տեսնում ենք, որ ամենամեծը առաջին կապույտ եռանկյունն է, իսկ ամենափոքրը՝ վերջինը:
Ուշադրություն
Որքան շատ են մասերը, այնքան փոքր է դրանցից յուրաքանչյուրը:
Ներքևի նկարներում միևնույն չափի պիցան բաժանված է 68 և 10 հավասար մասերի:
p6.png                пица1.png                 p10.png
         6 մասի                                      8 մասի                                    10 մասի
6 մասի բաժանված պիցայի յուրաքանչյուր մասը հավասար է ամբողջ պիցայի 1/6-ին:
8 մասի բաժանված պիցայի յուրաքանչյուր մասը հավասար է ամբողջ պիցայի 1/8-ին:
10 մասի բաժանված պիցայի յուրաքանչյուր մասը հավասար է ամբողջ պիցայի 1/10-ին:
Երեք նկարներում պիցան հաջորդաբար բաժանվում է ավելի շատ մասերի՝ 6<8<10:
Տեսնում ենք, որ մասերը շատանալիս պիցայի մեկ բաժինը փոքրանում է:
Հետևաբար,
1/6> 1/8>1/10
Նկատած օրինաչափությունը ընդհանուր կանոն է:
Որքան շատ մասերի ենք բաժանում թիվը, այնքան մասը փոքրանում է:

Առցանց քննարկվող և տնային առաջադրանքներ

 

Ապրիլի 6-8 .Ընտանեկան նախագիծ

 

 

 

Ապրիլի 2. Թվի գտնելը տրված մասով

Տեսանյութ՝

Առաջադրանքների փաթեթ 1

 

Ապրիլի 1. Տեսակապ 3

Թվի գտնելը տրված մասով

Թիվը տրված մասի միջոցով գտնելու համար պետք է մասի արժեքը բազմապատկել մասերի թվով:  

Խնդիր 1. Արմինեն 200դրամով գնեց գրիչ և 50 դրամով՝ մատիտ:
դռ.png    դրր.png
Որքա՞ն փող ուներ Արմինեն, եթե նա գրիչի և մատիտի վրա ծախսեց ունեցած փողի 1/5-րդ մասը:
Լուծում:
1. Գտնենք գրիչի և մատիտի վրա ծախսած ընդհանուր գումարը:
Ստանում ենք՝ 200+50=250 դրամ:
2. 250 դրամը Արմինեի ունեցած փողի 1/5-րդ մասն է:
Կիրառենք կանոնը:
Հետևաբար, ամբոջ գումարը կլինի՝ 2505=1250 դրամ:
Պատասխան՝ Արմինեն ուներ 1250 դրամ:

Առցանց քննարկվող և տնային  առաջադրանքներ

 

Մարտի 30.Տեսակապ 2

Թվի մասը գտնելը

Խնդիր: Անահիտն ուներ 500 դրամ:
դր.png
Այդ փողի 1/5-րդ մասով նա գնեց 4 գրիչ, իսկ մնացած փողի 1/10-րդ մասով՝ 2 մատիտ:
Վերջում Անահիտը գնեց 1 տետր, որի արժեքը կազմեց իր մոտ մնացած փողի 1/6-րդ մասը:
ա. Որքա՞ն արժե մեկ գրիչը:
բ.  Որքա՞ն արժե մեկ մատիտը:
գ.  Որքա՞ն արժե մեկ տետրը: 
  
Լուծում:
  
1. Գտնենք մեկ գրիչի գինը:
Սկզբում պետք է գտնել 500 դրամ փողի 1/5-րդ մասը:
Ստանում ենք՝ 500:5=100
Այսպիսով, 500 դրամ փողի 1/5-րդ մասը կազմում է 100 դրամ:
Տրված է, որ այս գումարով Անահիտը գնեց 4 գրիչ:
Հետևաբար, մեկ գրիչն արժե՝ 100:4=25 դրամ:
  
2. Գտնենք մեկ մատիտի գինը:
Գրիչները գնելուց հետո Անահիտի մոտ մնաց 500100=400 դրամ:
Գտնենք այս փողի 1/10-րդ մասը:
Ստանում ենք՝ 400:10=40
Այսպիսով, 400 դրամ փողի 110-րդ մասը կազմում է 40 դրամ:
Տրված է, որ այս գումարով Անահիտը գնեց 2 մատիտ:
Հետևաբար, մեկ մատիտն արժե՝ 40:2=20 դրամ:
  
3. Որքա՞ն փող մնաց Անահիտի մոտ:
Գրիչների վրա Անահիտը ծախսեց 100 դրամ:
Մատիտների վրա Անահիտը ծախսեց ևս 40 դրամ:
Գրիչների և մատիտների վրա Անահիտը ծախսեց 100+40=140 դրամ:
Անահիտի մոտ մնաց 500140=360 դրամ:
  
4. Գտնենք մեկ տետրի գինը:
Գրիչները և մատիտները գնելուց հետո Անահիտի մոտ մնաց 360 դրամ, որի 1/6-րդ մասով նա գնեց 1 տետր:
Գտնենք 360 դրամի 1/6-րդ մասը:
Ստանում ենք՝ 360:6=60 դրամ:
Պատասխան՝
ա. Մեկ գրիչն արժե 25 դրամ:
բ.  Մեկ մատիտն արժե 20 դրամ:
գ.  Մեկ տետրը արժե 60 դրամ:

Տեսանյութ՝ 

Առցանց քննարկվող և տնային  առաջադրանքներ

 

Հարցերի դեպքում գրել՝ arshakmartirosyan@mskh.am հասցեին

Հեղինակ՝

Բարև Ձեզ: Ես Արշակ Ռազմիկի Մարտիրոսյանն եմ: Ծնվել եմ Սյունիքի մարզի գ. Հարթաշենում: Ավարտել եմ ԵՊՀ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի բակալավրիատը և մագիստրատուրան: Սիրում եմ թե՛ մաթեմատիկան, թե՛ ծրագրավորումը: Ինչպես ասել է Գաուսը՝ Նա ով մաթեմատիկա չգիտի չի կարող որևէ այլ բան իմանալ և նույնիսկ չի կարող իմանալ իր տգիտությունը: Այնպես, որ եկեք սովորենք մաթեմատիկա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s